Home

Konstnärsnämnden arbetsstipendium

Konstnärsnämnden fördelar ett brett spektrum av stipendier och bidrag till yrkesverksamma konstnärer inom bild, form, musik, teater, dans och film. Du kan även söka arbetsstipendium som är ett allmänt stöd för fortsatt konstnärlig verksamhet Om Konstnärsnämnden > Krisstipendium 2 > Regeringsuppdrag > Internationellt > Jämställdhet; Analys och utredning > Konstnärers ekonomiska och sociala villkor > Stipendier & bidrag > Krisstipendium 2 - Bild & Form > - Dans och cirkus > - Film > - Musik > - Teater > Ansökningstider; Ansökan/Blanketter > Redovisning > Utdelade stipendier > 202 Konstnärsnämnden beviljar 2,8 miljoner i arbetsstipendier inom dans Pressmeddelanden • Jun 16, 2020 10:13 CEST. Konstnärsnämnden har beslutat om 28 arbetsstipendier inom dans, inklusive. Konstnärsnämnden: Arbetsstipendium. 2020-02-17. Arbetsstipendiet ska ge dig som frilansande yrkesverksam konstnär möjlighet att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete. Stödet kan exempelvis användas till arbets- och levnadsomkostnader under en koncentrerad arbetsperiod eller till fortbildning,.

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under regeringen som främjar konstnärlig utveckling och förnyelse. Myndighetens uppdrag omfattar verksamma konstnärer i hela landet, inom samtliga. Tvåårigt arbetsstipendium på 120 000 kr/år Femårigt arbetsstipendium på tre prisbasbelopp per år (för närvarande 139 000 kr/år) Bildkonstnärsfonden avgör vilken typ av stipendium som fördelas, men som regel gäller att den som aldrig tilldelats något arbetsstipendium förut kan komma ifråga för ett ettårigt Har man väl haft ett arbetsstipendium kan man komma ifråga för ett flerårigt stipendium. Läs mer om arbetsstipendium och sök på Konstnärsnämndens webbplats Andra aktuella utlysningar just nu för bild- och formkonstnärer är residens i Bangalore, Jingdezhen, New York och Tokyo (sista ansökningsdag 17 oktober) samt internationellt kulturutbyte och resebidrag (sista ansökningsdag 24. Konstnärsnämnden stödjer professionella konstnärers arbete, utveckling och internationella kontakter och håller sig underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor. Läs mer om myndighetens uppdrag P.g.a. covid-19 tar vi för närvarande inte emot externa besök

Konstnärsnämnden Arbetsstipendium. 2015-02-23. Arbetsstipendium inom musik. Arbetsstipendiet ska ge dig som frilansande yrkesverksam konstnär möjlighet att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete Konstnärsnämndens stipendier. Konstnärsnämnden delar ut stipendier och bidrag till yrkesverksamma konstnärer inom bild, form, dans, film, musik och teater. Stöd riktas främst till enskilda frilansande konstnärer som är bosatta i Sverige eller har sin konstnärliga verksamhet i Sverige Konstnärsnämnden delar årligen ut arbetsstipendier till musikkonsten. Vid årets fördelning beviljades 271 ansökningar till ett sammanlagt belopp av 14,8 miljoner kronor. Arbetsstipendiet ska ge frilansande utövare ökade möjligheter att ägna sig åt och utveckla sitt konstnärskap

Konstnärsnämnden är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Kulturdepartementet.Nämnden delar varje år ut ca 160 miljoner kronor i stipendier och bidrag till konstnärer inom bild och form, musik, teater, dans och film.Till Konstnärsnämndens uppdrag hör också att göra utredningar i kulturpolitiska frågor samt analyser av konstnärernas sociala och ekonomiska. Konstnärsnämnden, 2årigt arbetsstipendium, 2009-2010 Erik Höglunds stipendium (Carl-Axel Valéns stiftelse), 2007 Konstnärsnämnden, 1årigt arbetsstipendium, 2006 Alexander Samuelssons minne, Coca Cola, 2005 Bengt Juhlins stipendium Unga konsthantverkare, Nationalmuseum, 2005 Helge Ax:on Johnsons stiftelse, 200 Magdalena Eriksson har 2018 fått tvåårigt arbetsstipendium på 120 000 kr. Sök stipendier hos Konstnärsnämnden. Konstnärsnämndens arbetsstipendier ska göra det möjligt för dig som konstnär att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete. Sista ansökningsdag är 11 november 2020. Foto: Peo Olsson Konstnärsnämnden har i år fördelat fler arbetsstipendier än tidigare. Som ett led i att stärka konstnärers basfinansiering i en tid då många drabbas ekonomiskt av den pågående pandemin, har Konstnärsnämnden omfördelat medel som har kunnat delas ut som 35 extra ett-åriga arbetsstipendier

Konstnärsnämnden har beviljat ettåriga arbetsstipendium á 50 000 kronor till 226 yrkesverksamma musiker och komponister. Bland dem finns Sibille Attar, Jelassi, Moa Lignell och Rebstar. Konstnärsnämnden delar ut arbetsstipendier till frilansande, svenska musikkonstnärer varje år. Eftersom många i musikbranschen drabbats hårt av konsekvenserna av Covid-19 har arbetsgruppen i år valt. Konstnärsnämnden Arbetsstipendium musik 2019. 2019-02-21. Arbetsstipendium inom musik. Arbetsstipendiet ska ge dig som frilansande yrkesverksam konstnär möjlighet att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete

Arbetsstipendium kan sökas av författare, översättare, tecknare och fotograf vars bok eller böcker finns på folk- och / eller skolbibliotek. Stipendierna att söka är ett-, tre- och femåriga. För mer info besök fondens webbplats eller ta del av vår kortintervju om fondens stipendier med fotoförfattarnas Per Englund här Konstnärsnämnden arbetsstipendium 2002 Konstnärsnämnden 1992 Mannheimers fond 1991 Göteborgs kulturstip 1989 Visningsersättning fr.o.m.1983 till 1994 från Bildkonstnärsfonden Kerstin Wijks stipendiefond 1988 Författarfonden arbetsstipendium 1986 Konstnärsnämnden arbetsstipendium 1985 Författarfonden resestipendium 198 Konstnärsnämnden Arbetsstipendium musik 2019 Föreningen svenska . På Konstnärsnämndens webbplats används cookies. Dessa behövs för att webbplatsen ska fungera och har sparats i din dator. Ansökningstider Mer information och ansökningstider finns på Kulturrådets hemsida. Konstnärsnämnden ger stöd till enskilda,

Stipendier & bidrag - Välkommen till Konstnärsnämnden

 1. Konstnärsnämnden Arbetsstipendium Västra Götalands Regionens Arbetsstipendium Mary von Sydow Stipendium Helge Ax:son Johnson Stipendium Högskolan för scen och musik Kultur i Väst.. Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under regeringen som främjar konstnärlig utveckling och förnyelse
 2. Konstnärsnämnden arbetsstipendium. 1996 . Konstfacks fonder & Västerås Kommuns kulturstipendium & Helge Ax:son Johnssons stiftelse. Representerad. Statens Konstråd, Västerås Konstmuseum, Gotlands Konstmuseum.
 3. 2010 Konstnärsnämnden Arbetsstipendium 2014 Konstnärsnämnden Arbetsstipendium +46(0)70 678 42 75 johan@johanbjorklund.se Photo first page:© Magnus Bergströ
 4. Utbildning. HDK Göteborg Textil Konst 1994 -2000. Musikhögskolan Göteborg Ljudkonst/Ljuddesign 2006. Konstkonsult 2014. Stipendier. Längmanska kulturfonde
 5. ska trängseln och förbättra framkomligheten i trafiken

Utdelade stipendier och bidrag 202

 1. 2-årigt arbetsstipendium Konstnärsnämnden 2019. 1-årigt arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 2016. Janny-lisa Classons stiftelse 2016 (tillsammans med Karin Edvall) Helge Ax:son Johnsons stiftelse 2016 (tillsammans med Erik Hallstensson) Längmanska kulturstipendiet 2014 (tillsammans med Karin Edvall
 2. Det innebär att den som haft ett ettårigt arbetsstipendium 2016 eller tidigare kan ansöka om ett nytt arbetsstipendium tidigast 2018. Även den som tilldelats ett ettårigt arbetsstipendium från Författarfonden måste vänta ett år innan det är möjligt att söka arbetsstipendium från Konstnärsnämnden
 3. Konstnärsnämnden fördelar årligen en rad olika stöd. Ansökningsperioder för årets samtliga stipendier och bidrag finns på Konstnärsnämndens hemsida. Just nu finns till exempel möjlighet att söka Arbetsstipendium (sista ansökningsdag 11 november) och Internationellt utbyte och resebidrag (sista ansökningsdag 3 december)
 4. Konstnärsnämnden Arbetsstipendium Västra Götalands Regionens Arbetsstipendium Mary von Sydow Stipendium Helge Ax:son Johnson Stipendium Högskolan för scen och musik Kultur i Väst.. Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under regeringen som främjar konstnärlig utveckling och förnyelse
 5. har flera kommunala, regionala och statliga bidragsformer temporärt ändrats och möjlighet till krisstöd har utannonser
 6. #arbetsstipendium #konstnärsnämnden #happ
Konstepidemin/Epidemic of art: Congratulations to the

arbetsstipendium ifrån Konstnärsnämnden samt ställt ut verk på flera håll i Europa de senaste åren. Kategorier Belysning, Bordslampor, Design . Visas Nybrogatan 32, Stockholm Lägg till i minneslistan . Dela Budhistorik (47 bud) Visa alla bud. Bud nr. Tid. Bud SEK. 6174616. 2020-08-26 10:49. Konstnärsnämndens ettåriga arbetsstipendium (2000) Konstnärsnämndens tvååriga arbetsstipendium (2002-2003) 5-årigt arbetsstipendium (2012-2017) Priser Allt som är värt av Duncan Macmillan & Johnny Donahoe / Riksteatern / 2017 Arbetsstipendium från Konstnärsnämnden 2015 Dramaturg på Riksteatern hösten 201 2017 Götene konstförening 1983-1987 Konstnärsnämnden 1981. de senaste tre åren har dokumenterad erfarenhet genom en genomförd separatutställning i Sverige eller i utlandet, arbetsstipendium från Konstnärsnämnden, offentligt konstnärligt gestaltningsuppdrag, större samlingsutställning t.ex. internationell konstbiennal, större konstmuseum eller motsvarande konsthantverkssammanhang

Konstnärsnämnden arbetsstipendier - Pressmeddelande

Ytterligare några konstnärer från Värmland har fått klartecken från Konstnärsnämnden i samma beslutsomgång. Tvåårigt arbetsstipendium på 120 000 per år får Hertha Hanson, bildkonstnär, Karlstad Elsa Gregersdotter, fotograf/konstnär och medlem i SFF var en av dem som fick ett arbetsstipendium. I år fördelar Konstnärsnämnden fler arbetsstipendier än tidigare. Då många konstnärer och fotografer drabbas ekonomiskt av corona-krisen har Konstnärsnämnden omfördelat medel och delat ut 35 extra ett-åriga arbetsstipendier

Arbetets museums Dokumentära fotopris (2006), Författarfondens arbetsstipendium och K.W. Gullers-stipendiet (2012), Svenska Journalistförbundet stipendium (2016), Publicistklubben stipendium (2018) och Konstnärsnämndens arbetsstipendium (2018) 2012 10-årigt arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 2010 Konsthantverkets Vänners Stipendium 2010, 2005, 1997 2-årigt arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 2004, 1995, 1990, 1992, 1990, 1986 1-årigt arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 2002 Sydostenstipendiet 1984 Kalmar läns landstings kulturstipendium 1993 Vimmerby Kommuns kulturpri

Konstnärsnämnden: Arbetsstipendium 2020 Föreningen

Konstnärsnämnden arbetsstipendier - Senaste nyt

2012 Konstnärsnämnden, Arbetsstipendium 2010 Årets designer Residence 2008 Bruno Mathsson-priset 2008 Marknadsföreningen Hbg, Årets designer 2008 Konstnärsnämnden, Arbetsstipendium 2004 IASPIS resestipendium 2002 Ljunggrenska Formgivarpriset 2000 Scholarship to Gifu, Japa Arbetsstipendium Konstnärsnämnden 2001 och 2004. Sköna Hem Årets Möbel 2006. Läs mer. Fler produkter i samma familj. Jackie 533. Jackie 543. Jackie. Jackie 536. Jackie 538. Jackie 537. Jackie 531. Kontakt. NC NORDIC CARE AB Box 30 573 35 TRANÅS. info@ncnordiccare.se Tel: 0140 - 38 40 60. Möbler. Alla 2019-20 arbetsstipendium, Konstnärsfonden 2011, Estrid Ericsons Stipendiefond 2008-09 arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 2004-05 arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 1998-99 arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 1996 IASPIS, Stockholm Utmärkelse: 2014 Årets offentliga verk för Stockholm Konst 2014, tillsammans med Astrid Göransson Håkan Pieniowski, född 2 mars 1948, är en svensk dokumentärfilmare, regissör och fotograf.Pieniowski utbildades vid Christer Strömholms fotoskola i Stockholm 1971-74. Han arbetade som fotograf på Stockholm Stadsmuseum 1975-80. Pieniowski är medlem av bildgruppen MIRA och började sin filmkarriär 1985

Stipendier: Konstnärsnämndens arbetsstipendium under ett flertal år, Älvsborgs läns kulturstipendium. Göran Ivarsson sågs bland kolleger och fackfolk [] Om stiftelsen; Stipendier; Priser; Konstsamlingen; Kulturprojekt; Tore G Wärenstam; Göran Ivarsson. Född 1948 i Mölndal, död 2011 i Sundholmen 1980 Konstnärsnämndens projektbidrag (grupp 3 pers.). 1977 Konstnärsnämndens arbetsstipendium. 1975 Umeå kommun resestipendium. 1974 Konstnärsnämnden projektbidrag (grupp 2 pers.). 1972 Åhléns stiftelse arbetsstipendium (grupp 4 pers.). Representerad: Statens konstråd, landsting och kommuner i landet. Övrigt Biografi. Anna Bjerger utbildade sig till konstnär vid Central St. Martins School of Art and Design, London (fil.kand konstnärlig verksamhet) och Royal College of Art, London (magisterexamen Dekorativ målning)

Sök arbetsstipendier hos Konstnärsnämnden - SF

2007 - Konstnärsnämnden, 2-Ârigt Arbetsstipendium; 2007 - Sveriges Författarfond; 2006 - Stiftelsen Längmanska Kulturfonden; 2003 - Konstnärsnämnden, Arbetsstipendium; 2002 - Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksfond; 2001 - Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksfond; 2001 - Svenska Fotografernas Förbund, Assistentstipendiu 2018 Konstnärsnämndens tvååriga arbetsstipendium 2017 Konstnärsnämnden Iaspis - resebidrag (Tjeckien) 2017 Bengt Juhlins Stiftelse 2017 Ateljéstöd, Stockholms Stad 2016 Konstnärsnämndens ettåriga arbetsstipendium 2015 August Rignérs Stipendiefon

1999 Konstnärsnämnden, 1 -årigt arbetsstipendium. 1997 Helge Ax:on Johnssons Stiftelse. Separatutställningar: 1996 Galleri Mejan, Stockholm 1994 Arte Viva, Oskarshamn. Grupputsällningar: 2002 Galleri Kvarnen. Söderhamn. 2000 26/10-3/12 Norrköpings Konstmuseum. språket är ett virus från yttre rymde 2008-09 arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 2004-05 arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 1998-99 arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 1996 IASPIS, Stockholm Utmärkelse 2014 Årets offentliga verk för Stockholm Konst 2014, tillsammans med Astrid Göransson. Separatutställningar, i urval Galleri Eva Solin, Stockholm 201 2013 Arbetsstipendium konstnärsnämnden. 2008 Arbetsstipendium konstnärsnämnden. 2007 Sten A Olssons Kulturstipendium. 2007 Västra Götalands Arbetsstipendium. 2007 Göteborg stads kulturstipendium. 2003 Arbetsstipendium Konstnärsnämnden. 2001 IASPIS Ateljestipendiu 2004-05 Konstnärsnämnden 2 årigt arbetsstipendium 2001 Stip. ur Werner-Bälings fond SKF 1999-00 Konstnärsnämnden 2 årigt arbetsstipendium 1996 Stip. ur Wollerts fond SKF 1996, 92, 89 Konstnärsnämnden arbetsstipendium 1987 Konstnärsnämnden Projektbidrag 1984Stockholms stads konstnärsbidrag Medlem i KRO, SKF, Crac, FAS. Konstnärsnämnden, Arbetsstipendium 1991 & 1995 BUS, Visningsersättning (IV) 1998 - 2013 REPRESENTERAD: Vetlanda museum, Eksjö Museum, Statens Konstråd

Välkommen till Konstnärsnämnden

Tack Konstnärsnämnden för ettårigt arbetsstipendium! See more of Anx Kupiainen - konstnär on Faceboo 2009 Konstnärsnämnden, Arbetsstipendium, 1 år 2009 Danielsgården, Artist in Residence 2008 Konstnärsnämnden, Internationellt kulturutbyte 2006 Svenska Institutet, Japanstipendiet 2005 Minor Field Studies, MFS, SIDA 2004 Liljevalchs stipendium. Styrelseppdrag 2013-2015 Styrelseledamot i Konstnärernas Riksorganisation, KR Konstnärsnämnden 2-årigt arbetsstipendium 2015. Utbildning Konstfack (måleri 1965-69). Utställningar Separatutställningar 1974 Svenska Bilder, Sthlm 1979, -85, -88, -99 galleri h, Sthlm 1993 Konstförmedlarna, Sthlm 1996 Konstnärshuset, stora galleriet, Sthlm 1982 Dalarnas museum, Falun 198 Därutöver har statliga krisstipendier fördelats till halländska kulturaktörer från Statens kulturråd, Konstnärsnämnden och Sveriges författarfond. Utvalda stipendiater. Utifrån 124 ansökningar har nu Kultur i Halland valt ut 20 stipendiater som tilldelas vardera 25 000 kr. Region Hallands extrautlysta arbetsstipendium tilldelas 2008-09 arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 2004-05 arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 1998-99 arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 1996 IASPIS, Stockholm Utmärkelse 2014 Årets offentliga verk för Stockholm Konst 2014, tillsammans med Astrid Göransson. Separatutställningar, i urval Nacht und Sonne, Gkf, Visby 201

Maktbalans i förhållandeKarin Bengtson : Konsthantverkscentrum - Burkar

Konstnärsnämnden Arbetsstipendium Föreningen svenska

Arbetsstipendium Konstnärsnämnden 2001 och 2004. Sköna Hem Årets Möbel 2006. Läs mer. Fler produkter i samma familj. Jackie 533. Jackie 543. Jackie. Jackie 538. Jackie 537. Jackie 531. Jackie 541. Kontakt. NC NORDIC CARE AB Box 30 573 35 TRANÅS. info@ncnordiccare.se Tel: 0140 - 38 40 60. Möbler. Alla 2002 2-årigt Arbetsstipendium, Konstnärsnämnden. 2002 Resestipendium, Yttre Hebriderna, Skottland, VG-regionen. 2002 A Th Sandbergs Akvarellpris, Konstakademin. 2001 BUS - Bildkonstnärernas Upphovsrätt i Sverige. 2000 IASPIS Int. kulturutbyte, Toulouse. 1998 Göteborgs Stads Kulturpris. 1997 2-årigt Arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 2007 2-årigt målinriktat arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 2007 Karin och Gösta Rittners stiftelse 2006 Kulturstipendium, Göteborgs Stad 2004 1-årigt arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 2004 Sigrid Lamm, Konstakademien 2004 Kulturstipendium, Västra götalandsregionen 2003 Eric Ericsons stiftels Sista ansökningsdatum är 30 november kl. 17.00. OBS! Alla fält märkta med * måste fyllas i. Urvalskriterier: Krav. Den ansökande får ej ha tilldelats ordinarie Stim-stipendium (om 50 000 kr) eller Konstnärsnämndens arbetsstipendium eller långtidsstipendium samma år Detsamma gäller den som under 2020 erhållit arbetsstipendium från Konstnärsnämnden. Stimstipendiet har funnit sedan 1925. Ansökningarna bedöms utifrån de regler för urval som Stims styrelse fastställt; konstnärlig verksamhet och kvalitet. Kommittén strävar så långt det är möjligt.

Kulturstipendier, Skrivartävlingar & Författarstipendie

Konstnären Pia Ingelse har tilldelats Konstnärsnämndens arbetsstipendium om 100 000 kronor. Det är ett erkännande, säger hon Även Emil Svanängen (med artistnamnet Loney Dear) fick 50 000 kronor i stipendium av Konstnärsnämnden. Nämnden är en statlig myndighet som bland annat har till uppgift att främja konstnärers möjlighet att vidareutveckla sitt konstnärskap samt att stödja nyskapande kultur. Sammanlagt 185 musiker tilldelades arbetsstipendium

Konstnärsnämnden arbetsstipendium - Pressmeddelande

Konstnärsnämndens arbetsstipendium till M.Cortés! Konstnärsnämndens arbetsstipendium till M.Cortés! Uppgifter Kategori: Arkiv Publicerad 30 november 2015 Share. Miguel Cortés tilldelades under oktober 2015 Konstnärsnämndens ettåriga arbetsstipendium för research inom bl.a. body & voice och nya koreografiska samarbeten Konstnärsnämndens arbetsstipendium! av Fredrik Johansson | jun 20, 2017 | Nyhet Jag har tilldelats konstnärsnämndens arbetsstipendium för att kunna ägna mig åt att spela och komponera musik under en period!! TACK KONSTNÄRSNÄMNDEN FÖR ETT-ÅRIGT ARBETSSTIPENDIUM ️. Nu har jag ett arbetsliv efter Tystnaden i Sápmi där nya projekt får liv. Det betyder allt att få möjlighet att jobba med det jag brinner för. Med det här stipendier på 80000 kan jag få fart på mitt projekt om Kiruna igen

Konstnärsnämnden: 14,8 miljoner i arbetsstipendier

Här är Konstnärsnämnden Arbetsstipendium 2016 Referens. Ipendier, beslut okt 5 2015 projektbidrag, mars18. bild. Bild Konstnärsnämnden Skövde 8 Mars Och Göteborg 9 Mars Ppt Ladda Ne Fia har tilldelats Konstnärsnämndens Arbetsstipendium 2020! 27/6-20 Konsertpremiär för projektet Forslund/Lindholm! Marimba, saxofon och piffanoflöjt tillsammans med jazz och världsmusiksaxofonisten Erika Lindholm.. Lovisa Lindkvist är en professionell jazzsångerska som blev första Monica Zetterlund-stipendiat och har därefter släppt 2 album. Lovisa har sjungit på festivaler utomlands och varit förband åt Dionne Warwick. Har blivit kritikerrosad och går även att boka till invigningar, fester, kryssningar och bröllop

Galleri Olsson - Martina MüntzingEmrik LarssonYngve RådbergVilks cv | KonstvilksANDERS UDD: Lexikonett amanda21

Ledamöter i Konstnärsnämnden har delat ut 2,3 miljoner kronor i statliga bidrag och stipendier till musikkonstnärer som de har personliga kopplingar till, rapporterar Kaliber i Sveriges Radio P1 2005 Konstnärsnämnden, två-årigt arbetsstipendium. 2004 Västra Götalandsregionens arbetsstipendium 2002 Göteborg Stad, Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing, FR. 2001 Sten A Olssons stiftelse för forskning och kultur 1999 Konstnärsnämnden, två-årigt arbetsstipendium. 1999 Göteborgs Stads kulturstipendiu 2011-09-06: Tilldelades Konstnärsnämndens ettåriga arbetsstipendium på 100.000 kronor 2011-06: Det är inte roligt att vara människa i min bildvärld. En artikel om mitt arbete i tidskriften Svenskt Konsthantverk nr 2 - 11 2013 Konstakademien porträttstipendium 2010, Konstnärsnämnden 2-årigt arbetsstipendium, 2003 Konstnärsnämnden 2-årigt arbetsstipendium, 2002 Konstakademien Gerhard Bonnierstipendium, 2002 Sigvard Bernadotte kulturstipendium, Representera

 • Frisläppta sexförbrytare i usa.
 • Stefan vampire diaries real name.
 • Boots storlek 39.
 • Loppis alicante.
 • Hur stor kniv får man bära.
 • Jake paul wife.
 • Räkna ut vinkel i rätvinklig triangel online.
 • Sorties agenda nevers.
 • Idrottens betydelse för individen.
 • Deezer.
 • Vad betyder minea.
 • Sc2 upcoming patch notes.
 • Mazda cx 5 test 2013.
 • Raketmotor.
 • Nordicfeel logga in.
 • Bäst i test knivar råd och rön.
 • Hitta min pappa.
 • Premiere pro kurs.
 • Knivmussla sverige.
 • Vice magazine.
 • Pt cruiser mängel erfahrungen.
 • Exuviance behandling stockholm.
 • Hcg tabletter.
 • Moneyball book.
 • Eldstål xxl.
 • Ilo server.
 • Secondary school uk.
 • Vad är ett värdepappersbolag.
 • Esrange turist.
 • Getrocknete chili schärfer als frische.
 • Officer synonym.
 • Lafayette micro 4 billigt.
 • Hyra herrgård italien.
 • Timothy mcveigh unabomber.
 • Nyföretagarcentrum norrköping.
 • Feiern in mülheim an der ruhr.
 • Ljudfilm.
 • Verliefd voor senioren.
 • Novens kennel akita.
 • National id card number sweden.
 • Skivstångsrodd.